Batavia str 3, Bloubergstrand - Tel nr: 021 554 1290 - Faks nr: 086 591 5147 - E-pos: ngkblouberg@mweb.co.za

Tuis Wie is Ons? Erediens Bedienings Jeug Groepe Aktueel Kontak

Visie:

Om daadliefde in‘n stukkende samelewing soos Jesus te doen.

Missie:

Alle moontlike bronne inspan om Jesus se Koningskap te laat kom in ons stukkende samelewing

Kernwaardes:

1. Die Woord van God wys die pad.
2. God drie-enig leer ons wat liefde en barmhartigheid is.
3. My persoonlike verhouding met Jesus Christus inspireer my om Jesus se oë, hande en voete in ‘n stukkende samelewing te wees.
4. Ek doen alles sodat God drie-enig verheerlik kan word.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ONS GETUIENIS:

Die Kerkraad van die NG Gemeente Bloubergstrand, het na verskeie gesprekke en selfondersoek besef dat daar voldoende motivering en goeie gesindheid in die gemeente aanwesig is om een van die kernfokusse tans te vestig op, soveel moontlike, aspekte van Diens van Barmhartigheid. Ons erken hiermee dat Diens van Barmharigheid in God gesetel is. Dit gaan om Hom. Hy roep ons. Hy stuur ons.

Ons voorneme is derhalwe(Aksieplan)

  1. Om harte van lidmate te verander om daarmee ‘n bewustheid en sensitiwiteit vir die nood van ons medemens te ontwikkel.
  2. Om volhoubare strukture en netwerkgeleenthede in die gemeente en gemeenskap (missionêre roeping) te skep, in stand te hou en te ondersteun om nood te verlig (noodleniging) en om die oorsake van nood aan te spreek. (ontwikkeling)
  3. Om fondse te voorsien en te genereer sodat ‘n doelwit van 10% van ons jaarlikse inkomste vir Diens van Barmhartigheid op geordende wyse aangewend word.
  4. Om die hoogste moontlike vlak van kundigheid te koöpteer/aan te stel, om gevalle van nood objektief, deursigtig en vaartbelyn te ondersoek en af te handel.
  5. Om die lynfunksies, Diens van Barmhartigheid en Getuienis, saam te voeg in een oorkoepelende kommissie om bekend te staan as: Diensgetuienis

Om die gemeente deurlopend in te lig, te motiveer en te betrek.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ons GLO in die Mosterdsaad & Suurdeeg Strategie.
Dinge begin klein
...soos met ‘n mosterdsaadjie en ‘n paar korrels suurdeeg...
en eindelik gebeur
GROOT DINGE in GOD se KONINKRYK!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTE:

  “Zusakhe”
Albow Gardens Uitreiking
Foundation Backbone – "being the backbone not the wishbone"

Thibela Designs


Huis Zonnekus vir Bejaardes
Kospakkies
Missie Japan
Alta du Toit Nasorg
Gesiggies
WeskusWenners – Atlantis
SENDING SONDER GRENSE
”Bright Star” Program
 
Midde Ooste (Voltydse Sending Werk in die Midde Ooste)