Batavia str 3, Bloubergstrand - Tel nr: 021 554 1290 - Faks nr: 086 591 5147 - E-pos: ngkblouberg@mweb.co.za

Tuis Wie is Ons? Erediens Bedienings Jeug Groepe Aktueel Kontak

 

DiensGetuienis: Daadliefde in ‘n stukkende samelewing - Elmarie Dercksen (klik vir meer inligting)

DiensGetuienis is een van die bedieninge van die NG Gemeente Bloubergstrand. In ‘n stukkende wêreld van hartseer, pyn en armoede is daar baie nood! Negentien passievolle leiers dien reeds met hulle spanne elke dag om daadliefde in ‘n stukkende samelewing soos Jesus te doen. Wat van jou? Hulle benodig jou gebed, jou hand en jou tyd. Lees gerus in ons gereelde Nuusbrief oor die groot verskil wat DiensGetuienis maak!

____________________________________________________________________________________________________________

Eredienskommissie

Hierdie kommissie bestaan uit 2 verteenwoordigers vir elk van die vier eredienste. Sy funksie is om aanbevelings te maak en toesig te hou oor die formaat en aanbieding van die eredienste. Dit behels alle aspekte van die erediens soos prediking, musiek, nagmaal, fasiliteite, ens. Enige iemand is welkom om ons vergaderings by te woon. Hou asb die Sondag afkondigings dop vir hierdie datums of kyk in die Kerk kalender.

____________________________________________________________________________________________________________

Encore Seniors

Die Encore-Groep is ‘n sosiale groep binne die gemeente, gestig einde van 2005 met die doel om gemeentelede bo 65 jarige ouderdom aan te moedig om mekaar te leer ken.  Ook om met mekaar betrokke te raak (fellowship) en om in die gemeente se aktiwiteite deel te neem.

Soos ons lekker saam kuier en werk genereer ons geld wat in toenemende mate aan barmhartigheidsdienste geskenk word. Sou u belangstel om deel te wees van hierdie opwindende groep, wees so vriendelik en skakel vir:
Rentia 021 554 1478. Ons hoor graag van U !!

____________________________________________________________________________________________________________

BMD - BLOUBERGSTRAND MAATSKAPLIKE DIENSTE - Thamar Jacobs (klik vir meer inligting)

BMD (Bloubergstrand Maatskaplike Dienste) behels:

  • Terapie (huwelik, egskeiding, spelterapie, tieners, volwassenes, afgetredenes, individuele terapie, post traumatiese stres disorders ens.)
  • Substansmisbruik nasorg (alkohol & dwelms)
  • Aansoeke vir Huis Zonnekus aftreeoord
  • Opvoedkundige en Terapeutiese Groep ondersteuning (nasorg ondersteuning groep Maandae 17:30 – 18:30 Grey Avenue, NG Kerk Table View).)
  • Gemeenskapswerkontwikkeling
  • Bless my Bag projek

Slegs nie-statutêre dienste word gelewer.  Statutêre aangeleenthede word verwys.
Hierdie gratis diens is beskikbaar aan die gemeentelede van die NG Kerk Bloubergstrand asook inwoners van die groter Bloubergarea (Melkbosstrand tot Milnerton). 
Spelterapie is ‘n afsonderlike diens aan 3 – 12 jarige kinders, en fooie word hiervoor gehef.

Kontakbesonderhede: 021 554 3268 / thamar@ngkbloubergstrand.co.za

____________________________________________________________________________________________________________

Musiek

Ons musiek bediening strek oor 'n wye veld om die verskeidenheid van die gemeente se musiek smake en style te akkommodeeer. Ons oggendorkes speel tydens die 08:30 gesinsdiens. Danelle Swchartz (orrelis) begelei die 10:00 erediens met voorsang en die orrel. Die "Youth Band" lei die jeugdiens om 17:30 en ja, hulle maak 'n groot lawaai! Die aanddiens se "praise & worship" word deur ons aandorkes gelei.

Kontakbesonderhede: Elmarie Dercksen 083 276 4944 / elmarie@ngkbloubergstrand.co.za

____________________________________________________________________________________________________________

Nuwe Intrekkers

Die NG Kerk Bloubergstrand wil graag alle nuwe intrekkers hartlik uitnooi om in te skakel by die gemeente.  Ons is ‘n aktiewe gemeente wat almal so welkom moontlik wil laat voel.  Daar is vele aktiwiteite waar gemeentelede by betrokke kan raak.  Enige navrae kan gerig word aan die kerkkantoor en ons sal so spoedig moontlik terugvoering gee.

Nuwe intrekkers word vriendelik uitgenooi om elke 1ste Sondag van die maand, na die 10:00 diens ‘n koppie tee te kom drink, asook na die 1ste Sondag van elke maand na die aanddiens!

Kontak gerus vir Mias Bekker by 083 6507537 indien u nuut in die omgewing is. Lidmaatskap vorms is in die voorportaal beskikbaar indien u nog nie u inligting by die kerkkantoor ingegee het nie of u kan die vorm aflaai - LIDMAATSKAP.

Ons sien uit om alle nuwe gemeentelede so gou moontlik te ontmoet.

____________________________________________________________________________________________________________