Batavia str 3, Bloubergstrand - Tel nr: 021 554 1290 - Faks nr: 086 591 5147 - E-pos: ngkblouberg@mweb.co.za

Tuis Wie is Ons? Erediens Bedienings Jeug Groepe Aktueel Kontak

BMD - Bloubergstrand Maatskaplike Dienste

‘n Welsynsorganisasie geregistreer by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling
(Nr. 096453 – NPO), en werk onder die beskerming van die NG Kerk Bloubergstrand

MISSIE

Ons missie is om deur ‘n opgeleide, geregistreerde Maatskaplike Werker ‘n professionele maatskaplike diens te lewer. 

DOELSTELLINGS


Ons doel is om hulp te verleen aan persone in nood, veral op die die gebied van  Kinder-en Gesinsorg, en om te help dat mense hulle volle potensiaal ontwikkel.

DIENSTE

Ons dienste fokus hoofsaaklik op kinder-en gesinssorg en sluit in:

  • Individuele terapie aan tieners, volwassenes en bejaardes

  • Berading vir post-traumatiese stres en stresversteurings (bv.dood, verlies)

  • Begeleiding vir huwelike en  egskeiding

  • Groepwerk

  • Gemeenskapswerk / ontwikkeling

  • Ouerleiding

  • Spelterapie

Al bogenoemde dienste is GRATIS beskikbaar aan gemeentelede van die NG Kerk Bloubergstrand, en inwoners van die groter Bloubergstrandgebied.
Spelterapie is ‘n ekstra diens waarvoor daar gelde gehef word.
Hierdie kantoor lewer slegs nie statutêre dienste. Statutêre aangeleenthede soos bv. die verkryging en uitvoering van hofbevele met egskeidings word verwys. 

Thamar Jacobs
NG Kerk Bloubergstrand


 

BANKBESONDERHEDE
Bloubergstrand Maatskaplike Dienste
ABSA Tjekrekening nr:  4068935623
Takkode: 630547

Die maatskaplike diens se finansiële state word elke jaar saam met dié van die NGK Bloubergstrand deur ‘n onafhanklike firma geouditeer. Dis by die kerkkantoor beskikbaar.