Batavia str 3, Bloubergstrand - Tel nr: 021 554 1290 - Faks nr: 086 591 5147 - E-pos: ngkblouberg@mweb.co.za

Tuis Wie is Ons? Erediens Bedienings Jeug Groepe Aktueel Kontak

WIE IS ONS?

Jy sal gou vind dat die “langs die see wees-gevoel” ‘n groot invloed het op wie ons is en hoe ons doen wat die Here aan ons opdra. Dit behels byvoorbeeld dat ons wel die bediening ernstig en met passie benader, maar nie onsself so vreeslik ernstig opneem nie. Die Here sou Sy kerk hier kon bou met of sonder ons. Ons het wel gevind dat die Here ‘n warm hart het vir die mense hier en daarom wil ons só graag deel wees van Sy droom vir Bloubergstrand en omgewing.

Ons is deel van ‘n hoofstroomkerk, alhoewel dit ons nie beperk om die heeltyd vernuwend te dink oor onder andere liturgie, spiritualiteit, pastoraat, musiek, bestuur, ens. nie. Onderlinge verhoudingsbou is vir ons uiters belangrik. As gevolg hiervan is ons fokus om baie te leer sodat ons die groot verskeidenheid van mense wat die Here aan ons toevertrou, beter kan verstaan en bedien.

Ons is uitverkoop aan die onvoorwaardelike liefde van Jesus, Koning van die konings en die Here van die here. Ons glo dat Hy mense soos ons steeds genees, versorg en lei, en ons deelmaak van Sy koninkryk. Ons glo dat die Heilige Gees ons primêre leermeester is en dat Hy ons in aanbidding voor die drie-enige God lei. Ons glo dat die Heilige Gees uiters kreatief is en daarom verwag ons die heeltyd nuwe en kreatiewe leiding van Hom.

Ons glo dat die gemeenskap van die heiliges onveroordelend, onvoorwaardelik en genesend moet liefhê soos ons liefgehê word. Ons reik graag uit na minderbevoorregtes in ons omgewing en het ‘n passie vir die wat nog nie vir Jesus ken as hul Verlosser en Messias nie.

____________________________________________________________________________________________________________

Ons Kerkgebou

Ons kerkgebou, ingewy in 1926, is op vele maniere ons tuiste.  Sonder kloktoring, met skoon, wit lyne en ’n tipiese gewel is die geboutjie onopvallend deel van die omgewing.  Hier werk ons, aanbid ons, ontvang gaste en gemeentelede, neem besluite.  Hier sien, ruik en hoor ons die see – ons voortdurende herinnering aan ons Here se liefde en versorging vir ons.

Ons bedien ongeveer 3000 gemeentelede, wat wyd versprei in die groter Bloubergarea woon.  Met vier eredienste op Sondae het ons die voorreg om ’n verskeidenheid mense in verskillende aanbiddingstyle te bedien. 

Verantwoordelike rentmeesterskap en effektiewe bestuur is vir ons belangrik.  Verder het ons ’n verskeidenheid bedienings wat kontak onderling en na buite die gemeente bewerk.

Soek gerus rond op die webtuiste na iets wat jou aandag trek, en kontak ons gerus.  Nog beter: kom kuier!

____________________________________________________________________________________________________________

Die gemeente het drie leraars, elkeen met sy of haar eie talente en gawes. Lees gerus meer oor ons drie leraars, Thinus Britz, Elmarie Dercksen en Marietjie Steyn, deur op die skakel te klik. Leraars

____________________________________________________________________________________________________________

Die kerkraad se bedieningsvisie is om 'n verskeidenheid bedieningsnette uit te sprei oor diegene wat die Here aan ons toevertrou. Hierdie verskeidenheid word gelykmatig op die kerkraad verteenwoordig.

KERKRAAD                                              
Voorsitter - Boy Blanckenberg
Ondervoorsitter - Juan Jacobs
Finansiële Voorsitter - Johann van Staden
Diakonaat 08h30 Diens - Lindie Meintjes
Diakonaat 08h30 Diens - Johan van der Merwe
Diakonaat 10h00 Diens - Elana Wessels
Diakonaat 10h00 Diens - Philippa Engelbrecht
Diakonaat 19h00 Diens - Johan Wolmarans
Diakonaat 19h00 Diens - Gilluame Vermeulen
Leraar - Marthinus Britz
Leraar - Elmarie Dercksen
Leraar - Marietjie Steyn
Administratiewe Beampte - Lienie Watkins
Diensgetuienis - Roodt Griesel
Maatskaplik - Ras Schuld
Maatskaplike Werker - Thamar Jacobs
Junior Jeug - Carina Howard
Senior Jeug - Lorraine Jonker
Diensverhoudinge - Juan Jacobs
Nuwe Intrekkers - Mias Bekker